การหยุดลูกฟุตบอลด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ

1.การหยุดลูกด้วยหลังเท้า
วิธีนี้จะใช้หยุดลูกที่ลอยมาในตอนนั้นให้เรางอเข่าและยกเท้าขึ้นเพื่อที่จะได้รับลูกที่กำลังจะตกถึงพื้นจากนั้นให้เราลดขาและเท้าเพื่อผ่อนแรงปะทะตาจ้องมองที่ลูกบอลใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักและพยายามทรงตัวให้มั่น

2. การหยุดลูกด้วยหน้าขา
เราจะใช้การหยุดลูกในลักษณะนี้เมื่อลูกลอยมาสูงกว่าระดับเอว เราจะใช้หน้าขาหยุดลูกโดยการงอเข่ารับแรงผ่อนจากนั้นก็ลดต้นขาลงแล้วจึงปล่อยให้ลูกตกลงพื้นอยู่กับเท้า เพื่อที่จะได้ครอบครองบอล ซึ่งเราจะใช้แขนทั้งสองข้างและขาที่ยืนเพื่อดป็นหลักในการทรงตัว

3. การหยุดลูกด้วยหน้าอก
วิธีนี้จะใช้รับลูกที่ลอยมาให้เราแยกแขนทั้งสองข้างออก แล้วยืดอกรับเสร็จแล้วปล่อยให้ลูกตกลงพื้น อยู่กับเท้าการยืนจะต้องยืนแยกขาเล็กน้อยทเพื่อเป็นการทรงตัว เมื่อลูกมาปะทะที่หน้าอกให้เราย่อตัวและไหล่ทั้งสองข้างเพื่อเป็นการลดแรงปะทะ

4. การหยุดลูกด้วยศีรษะ
เราจะหยุดลูกด้วยศีรษะในกรณีที่ลูกมาสูงเกินกว่าระดับหน้าอกจะรับได้ การรับลูกด้วยศีรษะเราจะใช้หน้าผากในการรับลูกเมื่อเรารับลูกเสร็จแล้วให้เราดึงศีรษะกลับมาแล้วปล่อยให้ลูกตกลงมาอยู่ที่เท้าเพื่อจะได้ครอบครองบอลต่อไป

5. การหยุดลูกด้วยฝ่าเท้า
ให้เราพยายามหยุดลูกบอลเบาๆเราจะใช้ฝ่าเท้าในการหยุดลูกที่ส่งมาในลักษณะเรียดกับพื้น ด้วยการเปิดปลายเท้าขึ้นปะทะลูกไว้ในครอบครอง จากนั้นเราก็ใช้ฝ่าเท้าสัมผัสส่วนบนของลูกฟุตบอลพร้อมกับการเคลื่อนที่ต่อไปนั่นเอง

การหยุดลูกด้วยส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเราควรที่จะฝึกซ้อมเป็นประจำเพราะการหยุดลูกด้วยส่วนต่างๆของร่างกายนั้นถือเป็นพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนั่นเอง