ตารางการบันทึกผลการพัฒนาของนักกีฬาฟุตบอล

การจดบันทึกผลของความก้าวหน้าในการพัฒนาของนัก กีฬาฟุต บอลภายหลังการฝึกซ้อม

ในลักษณะของการจดบันทึกนี้จะเป็นตัวช่วยให้โค้ชได้พิจารณาในตัวนักกีฬาว่ามีความก้าวหน้าขนาดไหน การจดบันทึกนั้นสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายชนิดยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการยิงประตู

การรับเขตการผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมลักษณะในการโหม่งจังหวะในการเข้าสกัดลูกฟุตบอลและความสามารถอื่นๆในการเล่น กีฬาฟุตบอล วิธีการจดบันทึกการพัฒนาทางด้านผู้เล่นนั้นอาจจะมีการจดบันทึกเวลาที่สั้นๆหรือในระยะที่ยาวยกตัวอย่างเช่นการจดบันทึกเป็นสัปดาห์ การจดบันทึกรายเดือนหรืออการจดบันทึกใช้ตลอดทั้งปีความถี่ในการจดบันทึกนั้นจะขึ้นอยู่กับโค้ชและผู้ฝึกสอนว่าให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใดยกตัวอย่างเช่นการจดบันทึกเป็นรายวัน

การจดบันทึก 7 วันต่อ 1 ครั้ง การจดบันทึก 10 วันต่อ 1 ครั้ง การจดบันทึก 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง การจดบันทึก 1 เดือนต่อ 1 ครั้ง เป็นต้น ในใบรายการการจดบันทึกการก้าวหน้าหรือการพัฒนาผู้เล่นจะต้องมีการจดสถิติโดยทั่วไปของนักกีฬาแต่ละคนยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักของนักกีฬา ส่วนสูงของนักกีฬา ประวัติโดยย่อของนักกีฬารวมถึงโรคประจำตัวของนักกีฬาเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆให้กับนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล

การจดบันทึกผลของนักกีฬาแต่ละคนนั้นจะมีผลดีต่อนักกีฬาและตัวโค้ชเอง โค้ชจะสามารถแนะนำนักกีฬาหรือผู้เล่นที่ยังไม่มีการพัฒนาควรมีการฝึกซ้อมจากจุดใดก่อนเพื่อเป็นการซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพในการจดบันทึกนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานไว้ในการชี้แจงนักกีฬาแต่ละบุคคลควรมีรูปแบบการฝึกซ้อมออกมาในลักษณะใดถึงจะมีความเหมาะสมกับนักกีฬาดังกล่าว