Headline
Add your news ticker description here.
ตารางการบันทึกผลการพัฒนาของนักกีฬาฟุตบอล

การจดบันทึกผลของความก้าวหน้าในการพัฒนาของนัก กีฬาฟุต บอลภายหลังการฝึกซ้อม ในลักษณะของการจดบันทึกนี้จะเป็นตัวช่วยให้โค้ชได้พิจารณาในตัวนักกีฬาว่ามีความก้าวหน้าขนาดไหน การจดบันทึกนั้นสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายชนิดยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการยิงประตู

Read More »
การหยุดลูกฟุตบอลด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ

1.การหยุดลูกด้วยหลังเท้า วิธีนี้จะใช้หยุดลูกที่ลอยมาในตอนนั้นให้เรางอเข่าและยกเท้าขึ้นเพื่อที่จะได้รับลูกที่กำลังจะตกถึงพื้นจากนั้นให้เราลดขาและเท้าเพื่อผ่อนแรงปะทะตาจ้องมองที่ลูกบอลใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักและพยายามทรงตัวให้มั่น

Read More »